Gençler Ankara Besyo Hazırlık Kursları
2014-2015

ANTRENMAN

tepe çalışması

tepe çalışması

Atletizm antrenmanlarımız

Atletizm antrenmanlarımız

GENÇLER BESYO
HAZIRLIK KURSU
KAYIT FORMUmuzu
İndirmek için tiklayiniz..


BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN !!! (...BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ...)

BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN !!!
(...BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ...)

Daha Fazlası

SPOR AKADEMİLERİ ....

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü?nün amacı; Bilimin evrenselliğine inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden eğitimi ve spor, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişki yararlarını anlayabilen, beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları; * Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak, * Gençlik Spor Genel Müdürlüğü?ne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federasyonlardan antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, * Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler. 2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü?nün amacı; Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri) yetiştirmektir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları; * Gençlik Spor Genel Müdürlüğü?ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, * Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak *Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 6 3- Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Bölümü?nün amacı; Rekreasyon Bölümü?nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır. Rekreasyon Bölümü Mezunları; * Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde Rekreasyon Eğitimcisi olarak, * Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak * Herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında Profesyonel Spor Yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. * Turizm alanında; - Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı, - Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı, - Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb), - Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı, - Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı, * Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabılırler

Daha Fazlası

ÖZEL YETENEK SINAVI NEDİR ?

ÖZEL YETENEK SINAVI NEDİR _?

Özel Yetenek Sınavı: Kişinin bedensel aktiviteler ve çeşitli spor branşlarında test edildiği; beceri, denge, koordinasyon, sürat, dayanıklılık, kuvvet, çabukluk, gibi alanlarda çok yönlü aşamalardan oluşan sınavlardır.

Besyo özel yetenek sınavlarına üniversitelerin BESYO yönetimleri karar vermektedir. Dolayısıyla her üniversite istediği sınavı yapabilir. Bu da her üniversitenin farklı sınavlar uygulamasına sebep olmaktadır.

Bazı üniversitelerin sınavlarında branş sınavları ön planda olmaktayken, bir başka üniversitede atletizm(koşular), yada koordinasyon sınavı ön planda olabiliyor.

Kursumuza katılan öğrencileri; kuvvet, dayanıklılık, sürat, koordinasyon ve branş testlerine tabi tutarak kendi yetenek ve becerilerine uygun Üniversitenin Özel Yetenek Sınavına hazırlamaktayız.
Bütün okulların sınav sistemleri ve sınav tarihleri farklıdır. Bunları önceden belirleyip öğrencinin yeteneği doğrultusunda antrenmanlara tabi tutmaktayız.
Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin düzenli bir bedensel çalışma yapmaları gerekmektedir.
Bu düzenli-disiplinli çalışma ortamını "GENÇLER Besyo Hazırlık Kursu" sizlere sunmaktadır.


BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN !!!
(...BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ...)

Daha Fazlası

Spor akademilerinden mezun olan öğrencilerin iş olanaklarını kısıtlı mı?

Spor akademilerinden mezun olan öğrencilerin iş olanaklarını kısıtlı mı?
Aksine birçok bölümden çok daha avantajlıdır. Öğrencilik yıllarında özel sektörde bir çok alanda çalışırken, mezun olduktan sonra eğer kamuda çalışmak isterlerse, diğer bölümlerle karşılaştırıldığında
çok düşük sayılacak puanlarla atamaları yapılmaktır. Ayrıca atamalarda son 10 yılın en çok kontenjan ayrılan bölümleri arasında yer almaktadırlar.

Örneğin 2010/1 atamalarında;
Beden eğitimi ve spor öğretmenleri,
en düşük 75,117 puanla,
Spor yöneticileri,
en düşük 67.326 en yüksek puan 73.685 puanla,
Antrenörler ise,
en düşük 69.284 en yüksek 70.793 puanla

atanmıştır. Daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin web adresinden ve çeşitli eğitim sitelerinden konuyla ilgili araştırma yapabilirler.

Daha Fazlası

BESYO 'YA KIMLER BASVURABILIR

Daha Fazlası

SPOR AKADEMİSİ

Kararlı ol
İstekli ol.
Sabırlı ol.
Gururlu ol.
Emin ol.
Gerçekten Sen..SEN ol.
SENİN rakibin unutma yine SENSİN

Daha Fazlası

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okullarına (BESYO) Giriş Sistemi

Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okullarına girmek lise mevzunu olmuş ve sporcu olan her öğrencinin hayallerini süslemektedir. Peki bu üniversiteye giriş koşulları nelerdir ve neler yapmak gerekir.


Daha Fazlası

SPOR AKADEMİSİ

Besyo Hazırlık Kursu nedir?

Spor Akademisi(BESYO) Hazırlık Kursları: Beden Eğitimi ve Spor alanında ilerlemek isteyen öğrencileri üniversitelerin özel yetek sınavlarına hazırlamak amaçlı çalışan kurslardır.
Spor akademileri sayesinde sporun teknik detaylarını öğrenerek kendi yeteneğini geliştiren öğrenciler spor alanında istedikleri mesleğe(beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi, spor uzmanı) ulaşabilirler.

Düzenli Ve Disiplinli Bir Çalışma Süreci ile Amacınıza Ulaşmak Zor Değil.

-BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ-

Daha Fazlası

Spor yaralanmaları ve ilk yardım

SPOR YARALANMALARI


Sporun zihin ve fizik yapıyı geliştirmekte olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni uğraşıda egzersize katılan kişiler organizmalarınrn toleransları üstüne çıkabilmektedir. Yeterince ön hazırfık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar dikkatin azalmasına, kazalara ve sakatlıklara. yol açabilir.

Daha Fazlası

Fair Play Nedir?

Fair Play Nedir?

Fair Play bir Anglosakson terimidir. Dürüst oyun,dürüst davranış anlamını taşır.
Fair Playın tam anlamı ise: Etik üstü davranıştır. Etik davranış her konuda kuralları dürüstlükle ve saygı ile uygulamak demektir. Fair Play ise tüm bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır. Sevgi, dostluk, kardeşlik anlayışı olan Fair Playın sınırı yoktur. Dünyada tüm sınırlar yapaydır. Çünkü en önemli sınır gönüllerin sınırıdır.

Kısa Tarihçe
Fair Play?in kullanım kökeni 15. yüzyıla  kadar uzanır. Şövalyelerin yarışmalarda centilmenlik dışı davranışları için "Foul Play" tabiri kullanılmıştır. Fair Play bunun tam aksidir. 16. yüzyılda ünlü yazar William Shakespare Eserlerinde Fair Play tabirini kullanmıştır. Spor diline Fair Play 18. yüzyılda İngilterede girmiş iyi oyun anlamında kullanılmış,uluslararası bir deyim olmuştur. 20. yüzyılın sonuna doğru Fair Playi bir toplumsal eğitim sloganı olarak kullanan kuruluşlar ortaya çıkmıştı

Daha Fazlası
İletişim

Telefon :
0554 976 98 42
E-Posta:
iletisim@ankarabesyohazirlikkurslari.com

Twitter

DUYURULAR

  • BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN BİZİMLE.....
  • YENİ DÖNEM ANTREMANLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR ARKADAŞLAR
  • ARKADAŞLAR YGS 'DEN DUSUK PUAN ALDIM DIYE UZULME UZMAN KADROMUZ EŞLIĞİNDE 4 YILLIK UNIVERSITELI OLMAK HAYAL DEGIL GERÇEK